<<< เป็นผู้นำในการวางแผน กำหนดทิศทางอย่างมีจุดหมายและเป็นระบบ ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรณ์ด้วยหลักคุณธรรมและการมีส่วนร่วม>>>


19 สิงหาคม 3108 | ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
13 กันยายน 2564 | ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ รพ.สต.บ้านนางาม และ รพ.สต.บ้านแม่สุก
31 สิงหาคม 2564 | ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ)
18 สิงหาคม 2564 | ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ)
19 กรกฎาคม 2564 | ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ