ข้อมูลพื้นฐาน

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม"


ที่อยู่

เลขที่ 163 หมู่ที่ 9 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ 054-271156   โทรสาร 054-271156


ระยะทาง

ระยะทางระหว่างสถานบริการถึง โรงพยาบาลชุมชนแจ้ห่ม 3 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างสถานบริการถึง โรงพยาบาลลำปาง 55 กิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ 64 หมู่บ้าน

ประชากรในเขตรับผิดชอบ 41,028 คน

หลังคาเรือนรับผิดชอบ 11,911 หลังคาเรือน