บทความ

"สำนักงานสาธาณสุขอำเภอแจ้ห่ม"

Coding
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และคณะ ได้มอบเครื่องกดเจลล้างมือ

วันที่ 27 เมษายน 2563

Coding
รพ.สต.ในเขตอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 10 สถานบริการ ได้ดำเนินการผสมแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2

วันที่ 24 เมษายน 2563