โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แจ้คอน

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม"โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจ้คอน

ผู้อำนวยการ
...


ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่

เลขที่ 163 หมู่ที่ 9 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ 054-271156   โทรสาร 054-271156


ระยะทาง

ระยะทางระหว่างสถานบริการถึง โรงพยาบาลชุมชนแจ้ห่ม 3 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างสถานบริการถึง โรงพยาบาลลำปาง 55 กิโลเมตร


จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ 64 หมู่บ้าน

ประชากรในเขตรับผิดชอบ 41,028 คน

หลังคาเรือนรับผิดชอบ 11,911 หลังคาเรือนประมวลภาพในสถานบริการ

...

บริเวณโดยรอบ1

...

บริเวณโดยรอบ2

...

บริเวณรอตรวจ


...

ห้องตรวจ

...

มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

...

ห้องน้ำผู้พิการ


...

คลินิก NCD

...

ห้องนึ่งเครื่องมือแพทย์

...

บริการแพทย์แผนไทย